Välkommen att fylla i upphovsrättsavtalet!

I denna tjänst kan du teckna ett avtal om överföring av upphovsrättigheter med en AV-upphovsorganisation. Ta del av avtalets innehåll här.

Avtalet bekräftas genom användning av nätbankskoder. Autentisering är möjligt att göra genom användning av följande bankernas nätbankskoder:

Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP och S-bank.

Om din bank är någon annan eller om du inte har nätbankskoder kan du teckna avtalet även till pappers. Avtalsdokument kan laddas ner och skrivas ut på adressen www.kopiosto.fi/tekijanoikeussopimus eller beställas direkt från Kopiosto.

Då du tecknar ett avtal om överföring av ensamrätt ber vi dig att identifiera i vilken egenskap du tecknar avtalet. Vänligen observera att du kan teckna ett upphovsrättsavtal i samma egenskap med endast en AV-upphovsorganisation. Det är viktigt att du uppger alla de egenskaper som du fungerar som upphovsman i.

Påbörja tecknade av avtal
 • 1. Anvisningar för tecknande av upphovsrättsavtal

  Anvisningar som gäller alla AV-upphovsmän

  Om du tillhör en AV-upphovsorganisation, föreslår vi att du först väljer denna organisation från listan. Om ifrågavarande organisation inte representerar den upphovsegenskap som du är verksam i, kan du för denna egenskaps del ge dina rättigheter till en annan organisation som administrerar dem. Vilka organisationer som representerar vilka egenskaper framkommer medan man tecknar det elektroniska avtalet.

  Om du hör till många AV-upphovsorganisationer rekommenderar vi att du först väljer den organisation som representerar den upphovsegenskap eller upphovsegenskaper du oftast är verksam i. Välj en organisation i taget och teckna ett avtal med varje behövlig organisation separat.

  Observera att organisationerna i fråga kan representera samma upphovsegenskaper.
  Du kan dock teckna ett avtal i samma egenskap med endast en organisation. Samma upphovsegenskap kan inte ges till två organisationer eftersom det är fråga om överlåtande av ensamrätter. Ensamrätten kan endast överlåtas till en instans i taget.

  Om du inte tillhör någon AV-upphovsorganisation, är det viktigt att notera att tecknandet av ett upphovsrättsavtal varken kräver medlemskap i en AV-upphovsorganisation eller förorsakar dig några kostnader. Vi rekommenderar att du i listan först väljer den upphovsegenskap som du huvudsakligen är verksam i. Efter detta kan du se vilka organisationer som representerar vilka egenskaper och du kan välja den organisation som du vill teckna avtalet med. Om du är verksam även i andra upphovsegenskaper kan du efter att ha tecknat det första avtalet välja den andra egenskapen och göra på ovannämnda sätt. På detta sätt kan du teckna ett avtal i alla de upphovsegenskaper som du är verksam i.

  Specialanvisningar till skådespelare

  Om du redan har tecknat eller ämnar teckna ett Kundavtal med skådespelarnas upphovsrättsorganisation Filmex ry, behöver du inte teckna ett upphovsrättsavtal i egenskap av skådespelare. Detta beror på att Filmex får rättigheterna i fråga via Kundavtalet, som beträffande rättigheter är bredare än upphovsrättsavtalet. Eftersom det handlar om överlåtande av ensamrätten, kan man överlåta rätten till endast en instans i taget.

  Om du redan har tecknat eller ämnar teckna ett Kundavtal med skådespelarnas upphovsrättsorganisation Filmex ry och du har andra upphovsegenskaper än skådespeleri (såsom manusförfattare eller regissör), kan du teckna ett upphovsrättsavtal i dessa upphovsegenskaper, eftersom Filmex kundavtal inte täcker andra egenskaper än skådespeleri.

  Filmex överför i enlighet med upphovsrättsavtalet rättigheterna via Skådespelarförbundet till Kopiosto att administrera över. Övriga rättigheter administreras av Filmex.

  Om du inte har tecknat och inte ämnar teckna ett nytt Kundavtal med skådespelarnas upphovsrättsorganisation Filmex ry, kan du teckna ett upphovsrättsavtal i egenskap av skådespelare.

 • 2. Välj


  (Om du skapar AV-verk i många olika egenskaper rekommenderar vi att du väljer detta.)

 • 3. Välj organisation som du vill teckna avtalet med
 • 3. Välj egenskap i vilken du vill teckna avtalet

 • 4. Anteckna alla egenskaper i vilka du vill teckna ett avtal

 • 4. Välj organisation som du vill teckna avtalet med

 • 5. Fyll i dina personuppgifter och underteckna avtalet
  Underteckna avtalet med nätbankskoderna

  loading
 • 6. Du har nu tecknat ett avtal om överföring av upphovsrättigheter.

  En bekräftelse av tecknandet av upphovsrättsavtalet har skickats till bägge avtalsparter. Du har fått din egen kopia till e-post adressen som du uppgav.

  Om du vill teckna avtalet i någon annan egenskap återvänd till början här. Annars kan du stänga detta webbläsarfönster.

  Till början